River City Girls 2 prináša nový trailer, ‘choon a dátum leta 2022

^