Redfall na Xboxe dostane svoj výkon 60 FPS v aktualizácii po uvedení

^