Rage 2 sa javí ako aféra otvoreného sveta podľa čísel

^