Priamy prenos Dragon Ball Games Battle Hour sa vráti v roku 2023

^