Pokemon Legends sa určite javí ako hlavná hra: chcete, aby to bola nová norma?

^