Paper Mario je ďalšou hrou Nintendo Switch Online N64 10. decembra, ale počkajte, teraz idú jedna po druhej?

^