Nintendo rozširuje vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia v osude Fire Emblem Fates

^