Nová aktualizácia systému Nintendo Switch pridáva priečinky... ZLOŽKY!

^