Pravidlá výučby neurónovej siete - Perceptron a hebbovské učenie

^