Rozprávkové hry musia priekopiť krátke a nejasné výzvy na dialóg

^