Čo je SFTP (Secure File Transfer Protocol) a číslo portu

^