Na remaku Knights of the Old Republic sa údajne stále pracuje

^