Príkaz na odstránenie MySQL - odstránenie syntaxe príkazov a príkladov

^