Oplatí sa získať certifikáciu na testovanie softvéru QA?

^