Generácie WRC zasiahli s miernym oneskorením, teraz budú uvedené na trh v novembri

^