Game Over: nárek na zlomenom hardvéri a poškodených uložených súboroch

^