Fire Emblem Fates má kontroverzné scény odstránené zo západného vydania

^