(Aktualizácia) Ventil náhle zacieľuje na dospelých vizuálne romány na odstránenie zo služby Steam

^