E3: Far Cry 3 ma privádza na pokraj zdravého rozumu / prsia

^