Spoločnosť Digital Extremes odcudzila obed a nová hra unikla

^