Destiny 2 nerfuje všetko najlepšie pre sezónu bohatstva

^