Cordelia a Female Robin sa pripojili k boju v bojových plamenoch Emblem Warriors

^