Destruktoidný rozhovor: Prekladateľ Breath of Fire II Ryusui

^