Prineste Asuru Wrath späť s opätovným vydaním alebo spätnou kompatibilitou, zbabelci

^