Borderlands 3 by mohol obsahovať alternatívu boxu Psycho s tromi prstami

^