Medzi nás pridáva roly, nový kozmetický systém a ďalšie

^