Medzi nami bude v decembri hľadať „sus na PlayStation a Xbox“.

^