Aksys Games sa zameria na Blazing Strike v priamom prenose 17. februára

^