Odpoveď na niektoré argumenty v rozhovore Anita Sarkeesian

^