S novým príslušenstvom Xbox sa farba dodáva za cenu

^