Drôtové modely - mali by byť skutočne testované? A ak áno, ako?

^