Príklady aritmetických a boolovských operátorov Unix Shell Script

^