Vydanie série Street Fighter T-Shirt, Uniqlo, SFV prináša reklamy v hre na propagáciu

^