Mučenie vo WoW Lich King quest spôsobuje kontroverziu pre starú školskú hru dev

^