Časový plán tlačovej konferencie Tokio Game Show 2015

^