V poslednej záplate Mortal Kombat X sú skryté niektoré brutálne brutality

^