Počítačový port Disgaea je absolútnym neporiadkom

^