Budúca sezóna Power Rangers upravuje starú sériu Super Sentai

^