TGS: Rockman Xover je v horšom prípade neškodný

^