Rok 2023 mal drsný začiatok, pokiaľ ide o ukončenie hry so živou službou

^