River City Saga: The Three Kingdoms vychádza v Japonsku 16. decembra

^