Riziko, že Rex prežije robotické rastliny Rain 2, sa oplatí ihneď odomknúť

^