Riot Games vytrvale vynútili rozhodcovské konanie pre nútených rozhodcovských konaní napriek protestom

^