Resident Evil ReVerse vstáva z hrobu s novým hodnotením PEGI

^