Remake Prince of Persia: The Sands of Time sa teraz plánuje spustiť v rokoch 2022 až 2023

^