Úvod do automatizačného nástroja Sikuli GUI (automatizácia všetkého, čo vidíte na obrazovke) - Sikuli Tutorial # 1

^