Ak sa Rhythm Heaven rep konečne dostane k Smash, takto by mali bojovať

^