Hamster prináša svoje Neo Geo Arcade Archives na mobilné platformy

^