Fyzická edícia Grand Theft Auto Trilogy Switch vychádza vo februári

^