Závada Final Fantasy XV robí z Areany stálym členom strany

^